topmenu

Over ons kantoor

Contactgegevens

Kantoor Desiere N & J bvba
Zeelaan 39 – 8660 De Panne
Telefoon: 058/41.23.33
Fax: 058/42.06.66
E-mail:  info@desiere.be
FSMA:  016206 A-cB
ONR: RPR Veurne 0429.960.616

Wij bieden u oplossingen op maat:

  • uw investeringen te verzekeren: auto, uitrusting, gebouw
  • uw naasten veilig te stellen ingeval van tegenslag (ziekte, ongeval, ),
  • uw pensioen slim voor te bereiden

Daarnaast kunnen we u eveneens flexibele oplossingen aanbieden voor het financieel beheer van uw gezin of onderneming, of om uw plannen en investeringen te financieren.

Voortaan kan u zich tot ons wenden als één bevoegde en professionele bemiddelaar, dus zowel voor de bescherming van uw familie en uw vermogen als voor uw financiën.  We zijn een team met jarenlange ervaring en dat klaarstaat om u te helpen.

U verdient een partner waarop u kunt vertrouwen. Altijd en in alle omstandigheden.

Ons kantoor is ingeschreven als in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer 016206 A-cB , bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.
U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen.

Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen kan u steeds terecht bij:

Gegevens van de bemiddelingsdienst en Ombudsman:

Ombudsman van de Verzekeringen:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
E-mail: info@ombudsman-insurance.be
Website: https://www.ombudsman-insurance.be